Wat doen wij Samenwerkingen

luisteren route vragen

Samenwerkingen

SEIGDASEIGDA

Seigda is het letterwoord voor: Samen Eten Is Gezelliger Dan Alleen.
De groep die Seigda vormgeeft bestaat uit vrouwen van onze kerk. De dames willen mensen die alleen zijn aan tafel nodigen.
Het aan tafel nodigen gebeurt elke 1e woensdag van de maand, behalve in juli en augustus.
Mensen uit ‘s Gravenmoer en omgeving zijn welkom. Alleenstaanden maar ook stellen worden uitgenodigd. Bij Seigda is volop tijd elkaar te ontmoeten, met elkaar praten en natuurlijk lekker te eten.

William Haanskorf, eigenaar van restaurant SED in ‘s Gravenmoer, stelt ons in de gelegenheid dit alles te realiseren. Zo mogen wij maandelijks genieten van zijn kookkunst, in de sfeervolle ambiance van:
Restaurant SED, Hoofdstraat 75 te ‘s Gravenmoer
Kom naar SED en geniet van een heerlijke warme maaltijd voor € 7,50 per persoon.
Maak kennis met anderen en ontdek de verrassende gezelligheid aan tafel.
Van harte welkom!

SKCI (STICHTING KINDERTEHUIS CHENNAI INDIA)
Chennai4

Christelijk kindertehuis in Chennai
De Republiek India in Zuid-Azië is een immens groot land. Er wonen circa 1.130.000.000 mensen. Op China na is India het land met de meeste inwoners.
Taal, religie en het kastensysteem zijn de belangrijkste factoren die de positie van de Indiërs in de maatschappij bepalen.
Hoewel India een van de snelst groeiende economieën heeft, leeft ongeveer 30 % van de bevolking onder de armoedegrens.
Het overgrote deel van de bevolking is hindoe en ongeveer 3 % is christen.
Chennai , in het zuidoosten van India, is een stad met ruim 9 miljoen inwoners.
Tamils maken in deze stad de meerderheid van de bevolking uit. De spreektaal is Tamil, met Engels als tweede taal.
Chennai is de thuishaven van dominee Prem KumarPandian, de initiatiefnemer van het kindertehuis in Chennai.

Verzorging, scholing en vorming van wees- en halfwees-kinderen.
Sinds de tsunami van 26 december 2004 zijn er in zuidoost India als gevolg van overlijden, verslaving van een of beide ouders, en armoede, veel gebroken gezinnen.
Pastor Prem heeft zich het lot aangetrokken van kinderen die hiervan de dupe zijn. Hij heeft daartoe de stichting Children Home India opgericht en geeft kinderen onderdak, eten, kleding, medische zorg en christelijk onderwijs. De stichting werkt met vrijwilligers. Zo kan elke euro rechtstreeks ten goede komen van de kinderen en het tehuis.

Doel van het project
Het doel van het project is de kinderen zodanig toe te rusten dat ze vanaf hun 18e jaar zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
Tot hun 14e jaar ontvangen ze christelijk onderwijs, van hun 14e tot 18e jaar kunnen ze een beroepsopleiding volgen.
Jezus zegt in Matteus 19:14: ‘Laat de kinderen tot Mij komen.’ 
Hij heeft oog voor de kleinsten, maar ook de armsten onder ons. Laten wij dat voorbeeld volgen.

Chennai1

Gegevens SCKI
Voorzitter: Hans Molenaar:
puritanstudent @outlook.com
Secretaris: Prem Pandian:
prempandia @gmail.com
www.scki.org
E-mail: info @scki.org
Tel. 020.221.28.60
KvK 1808716
NL47INGB0004951897

Adres India:
Children Home India, 2/167, East Coast Road,
Injambakkam, Chennai—600041 India

God Bless You HomesGBYHP1080749

Stichting God Bless You Homes zet zich in voor de meest kansarme mensen in de omgeving van Kitale, Kenia.
Wezen, halfwezen en kinderen uit de allerarmste gezinnen vormen een zeer kwetsbare groep. Juist deze groep willen wij een kans geven op een betere toekomst.
Goed onderwijs is essentieel om hen toe te rusten voor hun toekomst., zodat zij in staat zullen zijn om straks hun plek in de, zich snel ontwikkelende, samenleving van Kenia in te kunnen nemen. Hierdoor zal de vicieuze cirkel van armoede die van generatie op generatie doorgaat doorbroken worden.

Om dit te realiseren heeft GBYH:

Homes
Twee huizen (homes) in waar kinderen worden opgevangen door pleegouders in een liefdevolle thuissituatie. De kinderen zijn in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar. Veruit de meeste kinderen hebben geen andere plek meer om naar toe te gaan. De homes zijn hun thuis!!!

Elim Star Academy
Dit is de basisschool waar 225 kinderen onderwijs ontvangen van babyclass tot en met klas 8. Zij komen uit verschillende klassen van de bevolking. Echter 70% komt uit de allerarmste gezinnen. Deze gezinnen kunnen niet of nauwelijks het schoolgeld betalen. De leerlingen krijgen elke dag een beker pap en een warme maaltijd.
Op 13 maart 2015 is het nieuwe schoolgebouw geopend.

God Bless You High SchoolGBYHHighschoolstudenten
Op de middelbare school krijgen 230 studenten in de leeftijd vanaf 14 tot 20 jaar les. De studenten komen uit heel Kenia. Veel van de studenten zijn wees, half wees en/of komen uit kansarme gezinnen. Een groot aantal heeft ondanks hun jonge leeftijd traumatische ervaringen achter de rug. Er wordt elke dag een warme maaltijd aan de studenten verstrekt. Alle studenten verblijven op de kostschool.