Wat doen wij Samenwerkingen

luisteren route vragen

Samenwerkingen

KOOR LUMINAKoor Lumina

Lumina is een zanggroep voor jongeren en volwassenen. 
Ons eigen repertoire bestaat voornamelijk uit hedendaagse muziek met een geloofsboodschap. Daarnaast hebben we muziek in onze map om de gemeentezang te ondersteunen. Bijvoorbeeld door een tweede stem te zingen bij een bekend lied.
Nieuwe leden van binnen én buiten de gemeente zijn van harte welkom.
Repetities: iedere woensdag van 20.30-21.30 uur in ons kerkgebouw. Vanaf 20.15 uur staan de koffie en thee klaar.
In de schoolvakanties is er geen repetitie.

De naam Lumina betekent: (van het) licht. God, die het Licht zelf is, heeft ons talenten en passies gegeven. Deze mogen we inzetten om een licht te zijn voor anderen. Bijvoorbeeld door muziek te laten horen die mensen raakt en de dienst op te luisteren.
In het logo is terug te zien dat verschillende kleine lichtjes vormen samen één groot licht vormen. Ook wordt weergegeven dat we zijn ontstaan binnen de kring van onze gemeente, maar dat we naar buiten toe mogen ‘uitstralen’.

SEIGDASEIGDA

Seigda is het letterwoord voor: Samen Eten Is Gezelliger Dan Alleen.
De groep die Seigda vormgeeft bestaat uit vrouwen van onze kerk. De dames willen mensen die alleen zijn aan tafel nodigen.
Het aan tafel nodigen gebeurt elke 1e woensdag van de maand, behalve in juli en augustus.
Mensen uit ‘s Gravenmoer en omgeving zijn welkom. Alleenstaanden maar ook stellen worden uitgenodigd. Bij Seigda is volop tijd elkaar te ontmoeten, met elkaar praten en natuurlijk lekker te eten.

William Haanskorf, eigenaar van restaurant SED in ‘s Gravenmoer, stelt ons in de gelegenheid dit alles te realiseren. Zo mogen wij maandelijks genieten van zijn kookkunst, in de sfeervolle ambiance van:
Restaurant SED, Hoofdstraat 75 te ‘s Gravenmoer
Kom naar SED en geniet van een heerlijke warme maaltijd voor € 7,50 per persoon.
Maak kennis met anderen en ontdek de verrassende gezelligheid aan tafel.
Van harte welkom!

SKCI (STICHTING KINDERTEHUIS CHENNAI INDIA)
Chennai4

Christelijk kindertehuis in Chennai
De Republiek India in Zuid-Azië is een immens groot land. Er wonen circa 1.130.000.000 mensen. Op China na is India het land met de meeste inwoners.
Taal, religie en het kastensysteem zijn de belangrijkste factoren die de positie van de Indiërs in de maatschappij bepalen.
Hoewel India een van de snelst groeiende economieën heeft, leeft ongeveer 30 % van de bevolking onder de armoedegrens.
Het overgrote deel van de bevolking is hindoe en ongeveer 3 % is christen.
Chennai , in het zuidoosten van India, is een stad met ruim 9 miljoen inwoners.
Tamils maken in deze stad de meerderheid van de bevolking uit. De spreektaal is Tamil, met Engels als tweede taal.
Chennai is de thuishaven van dominee Prem KumarPandian, de initiatiefnemer van het kindertehuis in Chennai.

Verzorging, scholing en vorming van wees- en halfwees-kinderen.
Sinds de tsunami van 26 december 2004 zijn er in zuidoost India als gevolg van overlijden, verslaving van een of beide ouders, en armoede, veel gebroken gezinnen.
Pastor Prem heeft zich het lot aangetrokken van kinderen die hiervan de dupe zijn. Hij heeft daartoe de stichting Children Home India opgericht en geeft kinderen onderdak, eten, kleding, medische zorg en christelijk onderwijs. De stichting werkt met vrijwilligers. Zo kan elke euro rechtstreeks ten goede komen van de kinderen en het tehuis.

Doel van het project
Het doel van het project is de kinderen zodanig toe te rusten dat ze vanaf hun 18e jaar zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
Tot hun 14e jaar ontvangen ze christelijk onderwijs, van hun 14e tot 18e jaar kunnen ze een beroepsopleiding volgen.
Jezus zegt in Matteus 19:14: ‘Laat de kinderen tot Mij komen.’ 
Hij heeft oog voor de kleinsten, maar ook de armsten onder ons. Laten wij dat voorbeeld volgen.

Chennai1

Gegevens SCKI
Voorzitter: Hans Molenaar:
puritanstudent @outlook.com
Secretaris: Prem Pandian:
prempandia @gmail.com
www.scki.org
E-mail: info @scki.org
Tel. 020.221.28.60
KvK 1808716
NL47INGB0004951897

Adres India:
Children Home India, 2/167, East Coast Road,
Injambakkam, Chennai—600041 India