banner watgelovenwij

Wat doen wij Gesprekspapier Kerk Binnenstebuiten level 9 - Veroordelen

luisteren route vragen

 PDF

Gesprekspapier 9 oktober 2016 CGK 's Gravenmoer

Bijbelgedeelte:  Mattheus 7 vers 1 - 6

Een nieuwsbericht van kortgeleden: Iemand heeft in het verleden ontucht gepleegd, zijn straf zit erop en hij komt in een jonge woonwijk te wonen. Zodra zijn geschiedenis bekend wordt, komt de buurt in opstand en probeert de man weg te pesten. Sterk veroordelend, zo is de wereld. Misschien best begrijpelijk. Maar is het goed?
Hoe is dat in de kerk?
Level 9 in het boek “Kerk binnenste buiten” gaat over (ver)oordelen.
Jezus spreekt er ook over aan het begin van zijn optreden, in de bergrede, de rede over zijn Koninkrijk. Niet voor niets, denk ik.
“Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.”
In dit oordelen wordt bedoeld dat mensen elkaar oordelen. Een oordeel is een uitspraak, positief of negatief, over een kwestie of geval. Het is het vonnis dat de rechtbank velt. Een uitspraak in een bepaalde zaak. Jezus zegt: “Oordeel niet….”
Nu kun je je afvragen of we dan helemaal geen uitspraken meer mogen doen als het gaat om goed en kwaad?
Dat denk ik niet. Wat Jezus bedoelt, is het elkaar veroordelen en op elkaar neerzien.
In ons dagelijks spreken, loopt het uitspreken van een mening vaak uit op veroordelen. We zeggen harde woorden als stom, dom, fout.. Of je zegt wat die ander moet doen.
Daar zegt Jezus van: oordeel niet!
De Here Jezus geeft er een prachtig voorbeeld bij. Hij zegt: “Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?”

Jezus zegt dat degene die zo veroordelend spreekt, zelf een balk in zijn oog heeft. Een splinter in je vinger doet zeer, dat steekt. Je oog is nog veel gevoeliger. Maar een balk in je oog hebben, dat is wel het toppunt! Een dikke balk in je oog hebben, dat kan helemaal niet zeggen wij. Jezus overdrijft hier wel zeer. Jezus maakt even heel fijntjes duidelijk hoe ontzettend blind je bent als je een ander veroordeelt. Hij zegt: Die mens is zelf stekeblind!
Die splinter in het oog van de ander wijst op een zonde, een fout in zijn leven, in het oog van de ander althans. Wie bent u, dat u die ander zo veroordeelt? “Kijk naar jezelf”, zouden wij zeggen.
Als we kerk binnenste buiten willen zijn, dan zullen we op onze woorden moeten passen.
Jacobus zegt in hoofdstuk 3:6 “Onze tong is net een vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt.”
Wat je wel moet doen?
In vers 5 zegt de Here Jezus dat we die splinter moeten verwijderen. En Hij zegt ook hoe we te werk moeten gaan: “verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.”
Dus stoppen met veroordelen. Niet menen dat wij beter zijn dan de ander, bijv. je buurman of collega.
Hoe moeten we die balk wegdoen?
Hoe kunnen we die enorme schuld in ons leven anders wegdoen dan door de Here Jezus Christus?
Wij moeten van genade leven. Als wij, u en ik, van genade moeten leven, hoe durven we dan die ander te veroordelen voor een verkeerd woord, een zonde, een misstap? Wij, die het zelf van genade moeten hebben, zouden wij ook die ander niet genadig moeten zijn?
Als we van Hem genade ontvangen en van vergeving leven, dan kunnen we ook die splinter van onze broeder of zuster beter zien en verwijderen (vers 5). We kunnen hem of haar helpen. Niet door te veroordelen, maar door te vergeven. Wetend dat we het zelf ook van vergeving moeten hebben. Daar gaat Jezus over spreken in het gedeelte dat op ons bijbelgedeelte volgt.
Vergeef ons gelijk ook wij vergeven… In die geest moeten we elkaar helpen, niet veroordelend, maar met liefde. Als we uit de liefde van God leven, kunnen we die ander helpen.
Lees maar eens hoe Jezus dat doet met Zacheüs, de Samaritaanse vrouw of de moordenaar aan het kruis.
De Here Jezus geeft er een dringende reden bij: “Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden.”
We moeten allemaal voor de rechterstoel van God verschijnen. Hij komt om te oordelen. God zal recht doen!
Maar, als u zo hard bent naar anderen, dan kent u zeker de genade van God nog niet? Want wie van vergeving heeft leren leven, die is ook vergevingsgezind naar anderen toe. God is ons genadig en Hij vraagt dat wij ook anderen genadig zijn.
We mogen weten dat de Here genadig is. Bij Hem is vergeving. Laat die vergeving dan ook bij ons zijn. Juist in de gemeente van Christus moet zij gevonden worden.
Iedereen maakt fouten. De vraag is waar je mee bezig gaat, met andermans fouten of die van jezelf? Jezus wijst ons op onszelf, daar hebben we genoeg aan.

Vragen en opdrachten

  1. Opdracht: Welke splinter heb jij vandaag bij een ander aangewezen?
  2. Welke balk heb jij in je oog?Wat moet je met de balk in je eigen oog doen?
  3. Hoe zou je dat kunnen doen?
  4. Wat moet je met deze splinter doen?
  5. Hoe zouden we als christenen minder veroordelend over kunnen komen?