banner watgelovenwij

Wat doen wij Gesprekspapier Normen en Waarden 5 - Trouw

luisteren route vragen

 PDF

Gesprekspapier normen en waarden: Trouw

Bijbelgedeelten: Exodus 34:1-11a en Spreuken 3:1-12

Stellingen:

Ieder beantwoordt de stellingen met; ja, nee, misschien of weet niet
1. Mensen zijn onbetrouwbaar.
2. God is betrouwbaar.
3. God wil dat we de ander trouw zijn.
4. Trouw is erg belangrijk.
5. Ontrouw is zonde.
6. Trouw zijn is moeilijk.
7. Trouw is een vrucht van de heilige Geest.
8. Trouw zijn kun je leren.
9. Trouw maakt gelukkig.

Vragen:

1. Waarom moeten we eigenlijk trouw zijn?
2. Wat betekent trouw in de Bijbel?
3. Waarom is trouw zo belangrijk voor mensen, denk je?
4. Wat doet het jou persoonlijk dat God trouw is?
5. Hoe zou het voelen als iemand die je trouw heeft beloofd je in de steek laat?
6. Wat zou je kunnen doen om trouw te blijven (bijvoorbeeld in het huwelijk)?
7. Wat hebben trouw en vertrouwen met elkaar te maken?
8. Hoe kun je meer betrouwbaar worden?

Opdracht
Bel een vriend(-in) of familielid op die je een tijd niet gezien hebt. Maak een plan om elkaar met regelmaat te ontmoeten.