banner watgelovenwij

Wat doen wij Gesprekspapier Normen en Waarden 6 - Respect

luisteren route vragen

 PDF

Gesprekspapier normen en waarden: Respect

Bijbelgedeelten: Lukas 19:1-10 en 1 Corinte 12:12-27

Hoe gaan we met elkaar om in de gemeente? Er zijn al diverse onderwerpen naar aanleiding van dit jaarthema gepasseerd, bijvoorbeeld vergeven, dienen, bemoedigen, veiligheid en trouw. Deze keer hebben we het over respect.
Respect zou je ook kunnen vervangen door woorden als eerbied, waardering, beleefdheid, ontzag. Iemand respectvol behandelen is dus iemand beleefd, met eerbied behandelen. We moeten elkaar, als leden in de gemeente, met respect behandelen. 1 Cor 12: 23-24,26: “De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen.
Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.” Maar wat is respectvol? Zoals ook op andere terreinen het geval is, kunnen we hier van Jezus leren. Lees Lukas 19:1-10 er maar eens op na.
De mensen zien Zacheus niet staan. Ze verachten hem, want hij is een zondig mens, zeggen ze. Wie niet? En dan gebeurt het! Als Jezus bij Zacheus komt, zegt Hij: "Zacheus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven."
Zacheus is blij. Er is Iemand, Jezus!, die naar hem omkijkt en zelfs bij hem binnen komt. Hij wordt met respect behandeld, iemand ziet hem staan. Zacheus haalt vol trots Jezus binnen, hij is blij en ontvangt Jezus gastvrij. Hoelang geleden was het dat hij mensen op bezoek had?
Wat zegt Jezus tegen Zacheus? Zal Jezus hem op zijn zonden gewezen hebben? We lezen er niets over. We lezen niet dat Jezus gepreekt heeft tegen Zacheus. Jezus hoefde niets te zeggen. Zacheus voelt wel aan hoe hij zijn werk gedaan heeft. Hij weet dat hij fout is.
Dan staat Zacheus op en zegt: "Heer, zie de helft van mijn bezit geef ik de armen en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig."
Wat is die man veranderd! De mensen in Jericho herkennen hem niet meer straks. Het is een groot wonder. Hoe is het mogelijk dat Zacheus deze dingen zegt? Jezus hoefde hem niet te overtuigen, dat doe je ook niet zomaar.
Vrijwillig doet Zacheus deze belofte. Jezus begint hem niet te veroordelen, maar komt bij hem thuis. Hij wilde bij hem zijn en zijn verhaal horen, luisteren. Hetzelfde lezen we ook van de Samaritaanse vrouw in Joh. 4. Een vrouw heeft 5 mannen gehad en nu woont ze samen met een ander. Jezus spreekt met haar. Dat was in die tijd al zeer ongebruikelijk. Hij vraagt of zij Hem kan helpen, Hij heeft dorst. Hij luistert en vertelt. Hij kent haar, maar veroordeelt haar niet. Hij weet wel wat er in deze vrouw omgaat. Zij hunkert naar liefde die ze nergens vindt. Jezus laat haar zien waar ze die kan vinden. Ze komt tot geloof en velen door haar. Wonderlijke liefde en genade van Jezus.

Gespreksvragen
1. Wat is respect? Geef voorbeelden.
2. Ben je wel eens respectloos behandeld? Wanneer en hoe? Hoe voelde dat?
3. Als iemand aangeeft iets niet te kunnen of te willen is het dan respectvol om hem te pushen?
4. Vind je het lastig dat de leden van het lichaam zo verschillend zijn?
5. Noem voorbeelden uit deze geschiedenis waaruit blijkt dat Jezus respect voor Zacheüs heeft.
6. Noem meer voorbeelden uit de evangeliën waar Jezus eerbied heeft voor mensen.
7. Op welke terreinen kun je over de grens gaan van iemand zodat je in zijn privé zone komt?
8. Waarom moeten we respectvol met elkaar omgaan?
9. Moet je voor alle mensen (die andere godsdienst aanhangen) respect hebben? (lees 2 Kon 5:18,19)
10. Hoe moet je als christen omgaan met mensen die niet respectvol met jou omgaan?

 

 

Cookie