banner watgelovenwij

Wat doen wij Gesprekspapier Normen en Waarden 4 - Veiligheid

luisteren route vragen

 PDF

Veiligheid

Bijbelgedeelten: Spreuken 18 vers 10 en 11, Exodus 20 en Galaten 5 : 19-24

Thema: Veiligheid Serie: "Normen en waarden" (Hoe gaan we met elkaar om?)

We leven in een roerige tijd. Oorlogen zijn aan de orde van de dag. Sommige spreken van een wereldoorlog omdat zoveel landen erbij betrokken zijn. Een enorme stroom vluchtelingen trekt Europa binnen. Dit zorgt voor onrust in de betreffende landen.
Er zijn aanslagen en er is dreiging van aanslagen ln verschillende Europese landen. Toenemende mogelijkheden van de techniek kunnen verkeerd gebruikt worden.
Een op de vijf Nederlanders voelt zich wel eens niet veilig in eigen leefomgeving .
In de tijd van de Bijbel was het leven ook niet altijd zo veilig . Ziektes, oorlogen, geweld waren aan de orde van de dag.
Onze tekst spreekt van een sterke toren. De rechtvaardige snelt erheen, en is daar veilig.
Denk maar aan een kasteel met dikke muren en torens. Een toren in zo'n vesting was in die tijd de meest veilige plek die je kon bedenken. God is als een sterke, veilige toren, zegt Spreuken 18 vers 10. Bij Hem ben je veilig. Ben je in gevaar? Snel tot de HEER.
Als David in het nauw raakt omdat het volk ervan sprak hem te stenigen, sterkt David zich in de Here, zijn God. (1 Samuël 30)
Als koning Sanherib een dreigende brief stuurt aan koning Hizkia van Juda, gaat Hizkia naar de tempel van de HEER, legt de brief daar open voor hem neer en bidt tot de HEER.
Waar zoek jij veiligheid?
In vers 11 lezen we: "Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig ." Geld wordt hier als een vestingmuur gezien. Met geld, met grote rijkdom,kun je veel gedaan krijgen. Dat is ook actueel in onze tijd. Geld geeft macht. Je kunt er wapens mee kopen, maar ook medische zorg en verzekeringen. Rijkdom kan je het gevoel geven dat je veilig bent.
Maar ben je metje geld veilig voor ziekte, verkeersongevallen , dieven, oplichters, een beurskrach, aanslagen en uiteindelijk de dood? We vinden veiligheid bij God, lezen we.
De kerk zou een veilige plaats moeten zijn. Het is immers het huis van God? Daar wordt het evangelie verkondigd en daar wordt geleefd naar Gods geboden.
Het is de gemeenschap der heiligen, het lichaam met de vele leden. Als leden van de kerk help je elkaar , je bent elkaar tot hand en voet. Juist in de kerk mogen we de liefde van God verwachten en ook de onderlinge liefde.
Maar zijn we werkelijk veilig in de kerk?
We horen van seksueel misbruik in de wereld, maar dat heeft ook plaats in de kerk. We horen van oplichting en fraude in de wereld, maar ook dat gebeurt in de kerk. Er wordt gepest op school en zelfs in bejaardenhuizen, en helaas ook in de kerk! Er worden grove, kwetsende woorden gesproken op straat, maar ook in de kerk. Mensen met homoseksuele gevoelens worden in de maatschappij soms in elkaar geslagen. Zijn zij in de kerk veilig? Een zwerver, een zonderling, iemand met een raar uiterlijk, zijn ze veilig in de kerk? Is de kerk een veilige toren?
Mensen moeten vluchten tot die sterke toren, tot God.
In deze wereld leren ze God kennen door de kerk, zo was het ook de bedoeling van de HEER. Dan kan het toch niet zo zijn dat in de kerk mensen zich niet veilig voelen door het grondpersoneel van God?
We willen in de kerk samen de liefde van God ontdekken, delen en doorgeven. Daar horen liefdeloze zaken niet thuis. Daar moeten we over waken, als kerkenraad maar ook als leidinggevenden en ouderen.
Er is veel gevaar in de wereld. Leven is riskant. Zij die schuilen bij de HEER zijn veilig.
Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden dan Jezus Christus.
Laat de kerk een veilige toren zijn, waar de liefde van God gevonden wordt.

Stellingen (lederi beantwoordt de stellingem· met: ja, nee, misschien of weet niet.
1. Seksueel misbruik kom alleen in andere kerken voor.
2. Een kind van God doet geen greep uit de kas van de kerk.
3. Je moet elkaar in ©e: kerk vertrouwen.

Vragen:
1. Wanneer voel jij je veilig?
2. In welke situaties voel jij je niet veilig?
3. Op welke:terreinen wordt onze veiligheid bedreigd?
4. Hoe kun je·met je mond de veiligheid van mensen in gevaar brengen?
5. Welke van de tien geboden (Exodus 20) gaat over veiligheid?
6. Zoek zoveel, mogelijk regels in de bijbel die veiligheid op het oog hebben (zie bijv. Deut. 22:8).
7. Welke uitwerking van de vrucht van de Geest (Gal. 5:22) gaat over veiligheid?
S. Hoe garandeert God onze veiligheid? (zie ook Psalm 91)
9. Hoe kan het dat je soms in de kerk. niet veilig bent?
10. Hoe zouden we er voor kunnen zorgen dat we een veilige gemeente zijn?

Opdracht
Mlaak een opzet over hoe de gemeente veiliger kan worden en stuur dit aan de kerkenraad.