luisteren route vragen

Wat geloven wij

Missie

Onze missie is Gods liefde ontdekken, delen en doorgeven aan anderen.

Missie

Ontdekken
Wij willen Gods liefde ontdekken door Hem te leren kennen. 
We leren God kennen door de verhalen in de bijbel. Wij lezen in de bijbel hoe God met mensen omgaat. Daarin ontdekken wij hoe groot Zijn liefde voor mensen is.
Wij willen leven op basis van die liefde. Wij willen ontdekken wat Zijn wil is met ons leven. Wij willen Zijn naam verheerlijken.

Delen
Wij willen Gods liefde delen met elkaar.
We spreken over Gods liefde, wat het voor ons betekent. Onze gerichtheid op God zal ons leven veranderen. Het vraagt van ons trouw, gemeenschapszin en discipelschap. Het zal zichtbaar moeten zijn moeten in praktisch christendom, de hele week door.

Doorgeven aan anderen
Wij willen Gods liefde aan iedereen in onze omgeving doorgeven.
We willen vertellen wie Hij is. We willen een warme, gastvrije, open en laagdrempelige gemeente zijn. We willen mensen die Gods liefde nog niet kennen, uitnodigen met ons mee te doen. De uitnodiging geldt voor jongeren en ouderen: iedereen is van harte welkom in onze kerk.

Visie

Wij geloven dat God wil dat wij in liefde met Hem en met elkaar leven.
God vraagt dit van ons in de 10 geboden. Die staan in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 20. Jezus, Gods Zoon, vat deze geboden samen met het woord ‘liefde’. Dit is te lezen in het bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 22 vers 37.

In de wereld ontbreekt het nogal eens aan liefde.
De omgang met elkaar wordt vaak als koud en hard ervaren.
Door Gods grote liefde kan onze omgang met elkaar veranderen. God vraagt van ons dat wij die liefde tonen.
Wij willen een kerk zijn waar die liefde werkelijkheid is.
Een kerk waar we iets horen over de liefde van God, en waar die liefde ook gestalte krijgt in het omzien naar elkaar en naar anderen.

Ons geloof

Het Christelijk geloof betekent voor ons dat wij geloven dat God onze hemelse Vader is.
Hij staat aan het begin van ons bestaan. Hij is onze Schepper. En Hij zorgt voor ons.
Wij geloven dat Jezus Gods Zoon is. Hij herstelt het contact tussen mensen en God de Vader. Hij is intens betrokken bij het leven van ons mensen.
Wij geloven dat de Heilige Geest ons leven leidt. Hij laat ons met andere ogen naar de wereld om ons heen kijken. Hij maakt ons leven compleet. Hij leidt ons persoonlijk en Hij leidt onze kerk.
Wij geloven dat de bijbel het woord van God is.
Dit woord van God is de leidraad voor ons leven. In de bijbel leren wij God kennen, wij leren wie Jezus is, en wij leren de Heilige Geest kennen.
Door de bijbel te lezen, ontdekken wij de bedoeling van ons leven. 
Wij geloven in een nieuw leven na dit leven. 
In dit leven kennen we God nog maar gedeeltelijk. Ooit zullen we onbevangen oog in oog met onze Schepper staan, in het leven na dit leven.

Agenda

December 2018
Z M D W D V Z
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Geplande activiteiten

do dec 13 @19:45 -
Kerkenraadsvergadering.
wo dec 19 @14:30 -
Ouderenmiddag in "De Geubel".
za dec 22 @19:30 -
Kerzstzangavond in de Ned.Herv.kerk.

Geplande kerkdiensten