Wat doen wij Samenwerkingen

luisteren route vragen

Samenwerkingen

God Bless You HomesGBYHP1080749

Stichting God Bless You Homes zet zich in voor de meest kansarme mensen in de omgeving van Kitale, Kenia.
Wezen, halfwezen en kinderen uit de allerarmste gezinnen vormen een zeer kwetsbare groep. Juist deze groep willen wij een kans geven op een betere toekomst.
Goed onderwijs is essentieel om hen toe te rusten voor hun toekomst., zodat zij in staat zullen zijn om straks hun plek in de, zich snel ontwikkelende, samenleving van Kenia in te kunnen nemen. Hierdoor zal de vicieuze cirkel van armoede die van generatie op generatie doorgaat doorbroken worden.

Om dit te realiseren heeft GBYH:

Homes
Twee huizen (homes) in waar kinderen worden opgevangen door pleegouders in een liefdevolle thuissituatie. De kinderen zijn in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar. Veruit de meeste kinderen hebben geen andere plek meer om naar toe te gaan. De homes zijn hun thuis!!!

Elim Star Academy
Dit is de basisschool waar 225 kinderen onderwijs ontvangen van babyclass tot en met klas 8. Zij komen uit verschillende klassen van de bevolking. Echter 70% komt uit de allerarmste gezinnen. Deze gezinnen kunnen niet of nauwelijks het schoolgeld betalen. De leerlingen krijgen elke dag een beker pap en een warme maaltijd.
Op 13 maart 2015 is het nieuwe schoolgebouw geopend.

God Bless You High SchoolGBYHHighschoolstudenten
Op de middelbare school krijgen 230 studenten in de leeftijd vanaf 14 tot 20 jaar les. De studenten komen uit heel Kenia. Veel van de studenten zijn wees, half wees en/of komen uit kansarme gezinnen. Een groot aantal heeft ondanks hun jonge leeftijd traumatische ervaringen achter de rug. Er wordt elke dag een warme maaltijd aan de studenten verstrekt. Alle studenten verblijven op de kostschool.

Kindermiddagen

Al sinds 2006 worden door de Werkgroep Kinderwerk in het voorjaar enkele kindermiddagen georganiseerd.
Alle kinderen van de basisschool, dus alle 4-12 jarigen, zijn dan van harte welkom!
De middagen worden gehouden van 14.00- 16.00 uur, in en rondom ons kerkgebouw, steeds op een woensdag in februari, maart en april. Toegang is altijd gratis!
De kinderen die deze middagen bezoeken, komen niet alleen uit ’s Gravenmoer, maar ook uit omliggende plaatsen zoals bijvoorbeeld Rijen en Sprang-Capelle.
De data voor de kindermiddagen zijn ieder voorjaar te vinden op deze website, maar er hangen ook posters in winkels, kerken en op scholen.
Door een afwisselend programma, hopen we ieder kind iets leuks te bieden. Zo is er vaak een spelmiddag, een knutselmiddag en een middag met een buitenprogramma, bijvoorbeeld een speurtocht of een vossenjacht.
Ieder jaar werken we rondom een thema dat te maken heeft met de Bijbel of met het christelijk geloof. Dat thema komt op allerlei manieren tot uiting in de verschillende onderdelen van de middagen. Door middel van bijvoorbeeld een sketch, lied of spel hopen we zo het evangelie aan de kinderen door te geven.

Kindermiddagen 2017 : ‘Vertel het maar !’ – een terugblikimage007

Weet je nog...? Daar ging het over op 15 februari, de eerste kindermiddag van dit seizoen.
Dat was een knutselmiddag, we maakten toen een kaarsenstandaard maakten. En we ontdekten hoe belangrijk het is om niet te vergeten wie God is en hoe Hij elke dag voor je zorgt.
Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om goed te luisteren. En we kwamen er achter dat dat best lastig is, door heel veel spelletjes die we op de 2e middag in maart deden; bv. geluiden raden, praten door een blikjestelefoon, ik ga op reis en neem mee..,hints en nog meer.
De laatste middag, 19 april, kregen we opnieuw bezoek van de oude man, deze keer had hij een boek meegenomen, waaruit zijn opa al had voorgelezen. Een boek vol bijbelverhalen, om door te vertellen- ook nu nog steeds. En daarna zijn we aan de slag gegaan: we hebben geknutseld,rollen geoefend en verkleedkleren aangedaan. Dat was even hard werken, maar toen waren we klaar voor de voorstelling van die middag! En zo hoorden we het verhaal van de Here Jezus, Zijn werk, maar ook lijden, sterven en opstanding..en dat het verhaal hiermee nog niet af is...
Wat was het mooi om samen -met een aantal ouders,opa en oma’s en andere belangstellenden- hiernaar te kijken of mee te doen en zo de kindermiddagen 2017 af te sluiten.

Foto’s kijken? Dat kan in ons fotoboek- kindermiddagen 2017

Luisteren naar het kinderlied: Themalied 2017

 

 

Boekentafel

Vanwege het teruglopende bezoek is besloten vanaf 1november 2015 te stoppen met de boekentafel.

Voor de aanschaf van Christelijk boeken verwijzen we naar boekhandel Het Gouden Lint uit Sprang-Capelle.