luisteren route vragen

Samenwerkingen

SKCI (STICHTING KINDERTEHUIS CHENNAI INDIA)
Chennai4

Christelijk kindertehuis in Chennai
De Republiek India in Zuid-Azië is een immens groot land. Er wonen circa 1.130.000.000 mensen. Op China na is India het land met de meeste inwoners.
Taal, religie en het kastensysteem zijn de belangrijkste factoren die de positie van de Indiërs in de maatschappij bepalen.
Hoewel India een van de snelst groeiende economieën heeft, leeft ongeveer 30 % van de bevolking onder de armoedegrens.
Het overgrote deel van de bevolking is hindoe en ongeveer 3 % is christen.
Chennai , in het zuidoosten van India, is een stad met ruim 9 miljoen inwoners.
Tamils maken in deze stad de meerderheid van de bevolking uit. De spreektaal is Tamil, met Engels als tweede taal.
Chennai is de thuishaven van dominee Prem KumarPandian, de initiatiefnemer van het kindertehuis in Chennai.

Verzorging, scholing en vorming van wees- en halfwees-kinderen.
Sinds de tsunami van 26 december 2004 zijn er in zuidoost India als gevolg van overlijden, verslaving van een of beide ouders, en armoede, veel gebroken gezinnen.
Pastor Prem heeft zich het lot aangetrokken van kinderen die hiervan de dupe zijn. Hij heeft daartoe de stichting Children Home India opgericht en geeft kinderen onderdak, eten, kleding, medische zorg en christelijk onderwijs. De stichting werkt met vrijwilligers. Zo kan elke euro rechtstreeks ten goede komen van de kinderen en het tehuis.

Doel van het project
Het doel van het project is de kinderen zodanig toe te rusten dat ze vanaf hun 18e jaar zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
Tot hun 14e jaar ontvangen ze christelijk onderwijs, van hun 14e tot 18e jaar kunnen ze een beroepsopleiding volgen.
Jezus zegt in Matteus 19:14: ‘Laat de kinderen tot Mij komen.’ 
Hij heeft oog voor de kleinsten, maar ook de armsten onder ons. Laten wij dat voorbeeld volgen.

Chennai1

Gegevens SCKI
Voorzitter: Hans Molenaar:
puritanstudent @outlook.com
Secretaris: Prem Pandian:
prempandia @gmail.com
www.scki.org
E-mail: info @scki.org
Tel. 020.221.28.60
KvK 1808716
NL47INGB0004951897

Adres India:
Children Home India, 2/167, East Coast Road,
Injambakkam, Chennai—600041 India

God Bless You HomesGBYHP1080749

Stichting God Bless You Homes zet zich in voor de meest kansarme mensen in de omgeving van Kitale, Kenia.
Wezen, halfwezen en kinderen uit de allerarmste gezinnen vormen een zeer kwetsbare groep. Juist deze groep willen wij een kans geven op een betere toekomst.
Goed onderwijs is essentieel om hen toe te rusten voor hun toekomst., zodat zij in staat zullen zijn om straks hun plek in de, zich snel ontwikkelende, samenleving van Kenia in te kunnen nemen. Hierdoor zal de vicieuze cirkel van armoede die van generatie op generatie doorgaat doorbroken worden.

Om dit te realiseren heeft GBYH:

Homes
Twee huizen (homes) in waar kinderen worden opgevangen door pleegouders in een liefdevolle thuissituatie. De kinderen zijn in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar. Veruit de meeste kinderen hebben geen andere plek meer om naar toe te gaan. De homes zijn hun thuis!!!

Elim Star Academy
Dit is de basisschool waar 225 kinderen onderwijs ontvangen van babyclass tot en met klas 8. Zij komen uit verschillende klassen van de bevolking. Echter 70% komt uit de allerarmste gezinnen. Deze gezinnen kunnen niet of nauwelijks het schoolgeld betalen. De leerlingen krijgen elke dag een beker pap en een warme maaltijd.
Op 13 maart 2015 is het nieuwe schoolgebouw geopend.

God Bless You High SchoolGBYHHighschoolstudenten
Op de middelbare school krijgen 230 studenten in de leeftijd vanaf 14 tot 20 jaar les. De studenten komen uit heel Kenia. Veel van de studenten zijn wees, half wees en/of komen uit kansarme gezinnen. Een groot aantal heeft ondanks hun jonge leeftijd traumatische ervaringen achter de rug. Er wordt elke dag een warme maaltijd aan de studenten verstrekt. Alle studenten verblijven op de kostschool.

KOOR LUMINAKoor Lumina

Lumina is een zanggroep voor jongeren en volwassenen. 
Ons eigen repertoire bestaat voornamelijk uit hedendaagse muziek met een geloofsboodschap. Daarnaast hebben we muziek in onze map om de gemeentezang te ondersteunen. Bijvoorbeeld door een tweede stem te zingen bij een bekend lied.
Nieuwe leden van binnen én buiten de gemeente zijn van harte welkom.
Repetities: iedere woensdag van 20.30-21.30 uur in ons kerkgebouw. Vanaf 20.15 uur staan de koffie en thee klaar.
In de schoolvakanties is er geen repetitie.

De naam Lumina betekent: (van het) licht. God, die het Licht zelf is, heeft ons talenten en passies gegeven. Deze mogen we inzetten om een licht te zijn voor anderen. Bijvoorbeeld door muziek te laten horen die mensen raakt en de dienst op te luisteren.
In het logo is terug te zien dat verschillende kleine lichtjes vormen samen één groot licht vormen. Ook wordt weergegeven dat we zijn ontstaan binnen de kring van onze gemeente, maar dat we naar buiten toe mogen ‘uitstralen’.

Boekentafel

Vanwege het teruglopende bezoek is besloten vanaf 1november 2015 te stoppen met de boekentafel.

Voor de aanschaf van Christelijk boeken verwijzen we naar boekhandel Het Gouden Lint uit Sprang-Capelle.

 

 

Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties

Wordt het meer dan praten?Meldpuntmisbruik

Blijf er niet mee zitten
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.
Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bel naar 06 81 08 01 17
(ma-vrij 9.00 – 17.00)

Arm in Arm is een werkgroep van alle kerken in de gemeente Dongen die zich inzet voor mensen in kwetsbare situaties. Van Loketbegeleiding tot Ondersteuning. Elk mens verdient een menswaardige manier van leven. Daar zet de werkgroep zich voor in.
Na een afspraak wordt er een huisbezoek afgelegd waarin een luisterend oor wordt geboden en de situatie in kaart wordt gebracht.
Daarna wordt bekeken wat de werkgroep, in samenwerking met instanties waarmee wordt samengewerkt, daadwerkelijk kan betekenen.
Alle informatie over de werkgroep is te vinden op de website: www.arminarmdongen.nl
Hierop staat ook het aanmeldformulier en de telefonische bereikbaarheid.

Bidden voor Brabant

biddenBrabant1Een aantal voorgangers heeft gemeend dat het goed is om als voorgangers van de diverse kerkgenootschappen in Noord- Brabant samen te komen om te bidden voor de verbreiding van het evangelie in Brabant en voor elkaar.
Samen bidden voor Brabant! Wij geloven in de kracht van het gebed!

In februari 2013 is de eerste bijeenkomst geweest.
Sinds die tijd wordt deze interkerkelijke bijeenkomst twee maal per jaar, van 9.30 uur tot ong. 13.00 uur, gehouden in ’s Gravenmoer.
Ook het toerusten en bemoedigen van elkaar heeft de aandacht. Daarvoor wordt bijvoorbeeld een spreker uitgenodigd.
Ter afsluiting van de ochtend wordt de aanwezigen een lunch aangeboden. Op deze wijze is er ook tijd voor het persoonlijke contact en ontmoeting.

Nieuwsgierig? Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de facebookpagina van Bidden voor Brabant. Hier vindt u het laatste nieuws. 

https://www.facebook.com/Bidden-voor-Brabant-840526772725248/

Ook kunt u contact opnemen met:
Jan Boom, predikant Ned. Herv. Kerk ’s Gravenmoer, tel 0162-312264
Jan Willem Ester, predikant Chr. Geref. Kerk ’s Gravenmoer, tel.0162-220338
Rick Verkijk , voorganger Evangeliegemeente Dongen, tel. 0162-319902 

SEIGDASEIGDA

Seigda is het letterwoord voor: Samen Eten Is Gezelliger Dan Alleen.
De groep die Seigda vormgeeft bestaat uit vrouwen van onze kerk. De dames willen mensen die alleen zijn aan tafel nodigen.
Het aan tafel nodigen gebeurt elke 1e woensdag van de maand, behalve in juli en augustus.
Mensen uit ‘s Gravenmoer en omgeving zijn welkom. Alleenstaanden maar ook stellen worden uitgenodigd. Bij Seigda is volop tijd elkaar te ontmoeten, met elkaar praten en natuurlijk lekker te eten.

William Haanskorf, eigenaar van restaurant SED in ‘s Gravenmoer, stelt ons in de gelegenheid dit alles te realiseren. Zo mogen wij maandelijks genieten van zijn kookkunst, in de sfeervolle ambiance van:
Restaurant SED, Hoofdstraat 75 te ‘s Gravenmoer
Kom naar SED en geniet van een heerlijke warme maaltijd voor € 7,50 per persoon.
Maak kennis met anderen en ontdek de verrassende gezelligheid aan tafel.
Van harte welkom!

Kindermiddagen

Al sinds 2006 worden door de Werkgroep Kinderwerk in het voorjaar enkele kindermiddagen georganiseerd.
Alle kinderen van de basisschool, dus alle 4-12 jarigen, zijn dan van harte welkom!
De middagen worden gehouden van 14.00- 16.00 uur, in en rondom ons kerkgebouw, steeds op een woensdag in februari, maart en april. Toegang is altijd gratis!
De kinderen die deze middagen bezoeken, komen niet alleen uit ’s Gravenmoer, maar ook uit omliggende plaatsen zoals bijvoorbeeld Rijen en Sprang-Capelle.
De data voor de kindermiddagen zijn ieder voorjaar te vinden op deze website, maar er hangen ook posters in winkels, kerken en op scholen.
Door een afwisselend programma, hopen we ieder kind iets leuks te bieden. Zo is er vaak een spelmiddag, een knutselmiddag en een middag met een buitenprogramma, bijvoorbeeld een speurtocht of een vossenjacht.
Ieder jaar werken we rondom een thema dat te maken heeft met de Bijbel of met het christelijk geloof. Dat thema komt op allerlei manieren tot uiting in de verschillende onderdelen van de middagen. Door middel van bijvoorbeeld een sketch, lied of spel hopen we zo het evangelie aan de kinderen door te geven.

Kindermiddagen 2017 : ‘Vertel het maar !’ – een terugblikimage007

Weet je nog...? Daar ging het over op 15 februari, de eerste kindermiddag van dit seizoen.
Dat was een knutselmiddag, we maakten toen een kaarsenstandaard maakten. En we ontdekten hoe belangrijk het is om niet te vergeten wie God is en hoe Hij elke dag voor je zorgt.
Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om goed te luisteren. En we kwamen er achter dat dat best lastig is, door heel veel spelletjes die we op de 2e middag in maart deden; bv. geluiden raden, praten door een blikjestelefoon, ik ga op reis en neem mee..,hints en nog meer.
De laatste middag, 19 april, kregen we opnieuw bezoek van de oude man, deze keer had hij een boek meegenomen, waaruit zijn opa al had voorgelezen. Een boek vol bijbelverhalen, om door te vertellen- ook nu nog steeds. En daarna zijn we aan de slag gegaan: we hebben geknutseld,rollen geoefend en verkleedkleren aangedaan. Dat was even hard werken, maar toen waren we klaar voor de voorstelling van die middag! En zo hoorden we het verhaal van de Here Jezus, Zijn werk, maar ook lijden, sterven en opstanding..en dat het verhaal hiermee nog niet af is...
Wat was het mooi om samen -met een aantal ouders,opa en oma’s en andere belangstellenden- hiernaar te kijken of mee te doen en zo de kindermiddagen 2017 af te sluiten.

Foto’s kijken? Dat kan in ons fotoboek- kindermiddagen 2017

Luisteren naar het kinderlied: Themalied 2017

 

 

Het is bijna zover..en dan gaan de kindermiddagen 2018 van start!
Dit jaar is het thema van de kindermiddagen : “Op reis”
Ga jij met ons mee?
Dat kan op woensdag 28 februari én
woensdag 18 april.

kindermiddagen2018Woensdag 28 februari is de eerste kindermiddag,
en die gaat over “Inpakken en wegwezen!” Dat is
natuurlijk nodig voordat de reis begint en je kunt
vertrekken.
Net als andere jaren is er deze middag ook van alles
te doen..nieuwsgierig naar wat dat is?
Of heb je gewoon zin in een leuke middag?
Zorg dan dat je erbij bent en mis niets!

Algemene informatie :
Alle kinderen van 4 – 12 jaar zijn welkom, dus.. kom jij ook?
Je bent welkom, samen met je vriendjes !
Elke middag begint om 14.00 uur, is om 16.00 uur afgelopen en wordt
gehouden in de Chr. Ger. Kerk in ’ s Gravenmoer.
De kindermiddagen zijn gratis.

Wil je nog meer weten?
Kijk regelmatig op deze site : www.cgk-sgravenmoer.nl, bij kindermiddagen.
Of neem contact op met Germa Spierings : 0647698386.

Tot ziens,
Werkgroep KinderWerk, Chr. Ger. Kerk ’s Gravenmoer

Cookie

Agenda

Maart 2019
Z M D W D V Z
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Geplande activiteiten

di mrt 19 @10:00 -
Koffie-inloop-ochtend.
wo mrt 27 @14:30 -
Ouderenmiddag in "De Geubel".

Geplande kerkdiensten